Tüketiciler Sürdürülebilir Ödeme Yöntemlerine Yöneliyor | Para Dergisi (Şubat 2023)

 

Paratika CEO ve Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu

Gerek kurumsal gerekse bireysel ölçekte olsun getirdiği kolaylık nedeniyle ödeme teknolojilerinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve yeni trendler odağında şekillenmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu trendleri özetleyecek olursam:

Bunlardan ilki sürdürülebilirlik. İklim değişikliği, yenilenebilir enerjiler, sürdürülebilirlik kavramları hayatımızın her noktasında gündemimizde yer alıyor. Ödemeler dünyasında da durum aynı şekilde, tüketiciler sürdürülebilir ödeme yöntemlerine yöneliyor.

Diğeri ise gömülü finans. Bir finansal hizmetler teknolojisi grubu olan FIS tarafından hazırlanan rapora göre; tüketici trendinin kart tabanlı işlemlerden daha sürdürülebilir olan hesap ve QR tabanlı işlemlere doğru evrilmesi ile dijital cüzdanların 2024 yılına kadar küresel e-ticaret ödemelerinin yarısından fazlasını oluşturacağı tahmin ediliyor. Statista’ya göre ise 2023 yılı sonunda dijital ödemelerin toplam küresel işlem hacminin 9,68 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Pandemi sonrasında karşılaşılan küresel ekonomik yavaşlamanın tüketicilerin gündelik yaşamına etki etmesiyle birlikte, önümüzdeki yıl en dikkat çekici büyümelerden birinin gömülü finans modeli BNPL’de olması bekleniyor. Diğer bir deyişle  ‘Şimdi Al Sonra Öde’ işlemlerde bir artış göreceğiz. Global Embedded Finance Market raporuna göre gömülü finans 2023 yılı sonunda tüm dünyada 241 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. 2029 yılında bu hacmin 776 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.