Gizlilik ve KVKK
circles

Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Müşteri Bilgi Güvenliği Farkındalığı

Paratika tarafından Bilgileriniz Nasıl Korunur?

Müşterilerimizin işlemlerine ilişkin gizliliğin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. PCI Veri Güvenliği Standardı sertifikasyonunun en yüksek seviyesi olan Level 1 sertifikasına sahibiz. Paratika, veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

Güvenliği için aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerektiğini belirtmek isteriz;

 • Paratika tarafından, internette işlem yapabilmeniz için sizden hiçbir zaman, TC Kimlik numaranız, GSM numaranız, cep telefonu marka-model bilgileri istenmez,
 • Tarafımızdan gönderilen e-postalar paratika.com.tr uzantılıdır. Şirketimizden gönderilmiş gibi görünen fakat paratika.com.tr uzantılı olmayan hiçbir mail adresine itibar etmeyin.
 • SMS ya da e-posta ile gelen linklere tıklayarak eriştiğiniz sayfalarda kişisel bilgilerinizi, şifrenizi, kart numaralarınızı ya da kart şifrelerinizi girmeyiniz,
 • Gönderdiğimiz e-postalar sadece bilgi amaçlıdır.
 • Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda lütfen +90 212 319 06 25 nolu çağrı merkezimizi arayınız.
 • Dolandırıcılık ile ilgili neler yapılması gerektiğiniz öğrenmek için buraya tıklayınız.

Paratika iletişim adresleri:

Spine Tower, Saat Sokak No:5, Kat:24 Maslak, 34485 Sarıyer, İstanbul

Paratika operasyonel faaliyetler için yalnızca size aşağıdaki kanallar üzerinden hizmet vermektedir.

Paratika Destek Hattı: +90 212 319 06 25

Destek Hattı Çalışma Saatleri: 7/24 çalışmaktadır.

e-posta adresi: bilgi@paratika.com.tr

Aday Üye İşyerlerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ Kanun ”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“ Şirket ”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.paratika.com.tr adresindeki Kişisel Veriler sekmesinden ulaşabilirsiniz.

A. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

 • Üye işyeri başvurunuzun değerlendirilmesi ve başvuru sürecinizin yürütülebilmesi,
 • Şirket’in üye işyeri yönetim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla (“ Amaçlar ”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

Yukarıdaki ana başlıklar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik alt amaçlardan bazıları şu şekilde örneklendirilmiştir:

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası amacı kapsamında sağlık verilerimin
 • Fraud ve hile önleme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Üye işyeri sıfatını kazanmanız halinde tarafınıza sunulan hizmetin diğer tüm katılımcıların da zarar görmemesi için güvenliğinin sağlanması
 • Şikayet başvurularınızın yürütülebilmesi,
 • Chargeback işlemlerinin yürütülebilmesi
 • Üye işyeri kıstaslarını sağlayıp sağlamadığınızın tespiti için yürütülecek bilgi toplama faaliyetleri,
 • Bahsi geçen değerlendirme çerçevesinde testler yapılması, bu testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ya da üçüncü kişi bir uzmana yorumlatılması
 • Tarafınızla iletişime geçilmesi
 • Mükerrer başvurularınızın daha sağlıklı değerlendirilebilmesi
 • İstatistik ya da araştırma amaçlı rapor ve benzeri dokümantasyon oluşturulması

B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Özellikle de Üye İşyeri olma koşullarını sağlayıp sağlamadığınız ile ilgili olarak yapılacak değerlendirme sırasında Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi ilgili ve ilişkili kurumlar ile paylaşım yapılabilecektir.

Buna ek olarak olası chargeback veya fraud yönetimi süreçlerinde kişisel verileriniz yine kart ihraççısı ya da kart kabul eden bankalar ya da aldığınız hizmete konu olan ilgili kartlı sistem yöneticisi şirketlerle paylaşılabilir. Bu şirketler yurtiçinde ya da yurtdışında bulunabilmektedir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’e yaptığınız başvuruların değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından elektronik ortamdavarsa açık rızaya veya kanuni haklara, başta Üye İşyeri Sözleşmesi olmak üzere birbirimiz arasındaki sözleşmelere, sunmakta olduğumuz hizmetin lisansa dayalı bir faaliyet olması da dahil çeşitli düzenlemelerden doğan hukuki yükümlülüklere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

D. Saklama Süresi ve İmha Politikası

Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz başvuru evraklarınız da dahil değerlendirme sürecine ilişkin toplanan bilgiler, görüş ve fikirler başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yasal düzenlemelerle izin ya da imkan verilen en uzun süre boyunca saklanmakta ve sonrasında imha edilmekte, silinmekte ya da anonim hale getirilmektedir. Ancak diğer kanuni veri işleme hallerinin bulunması ya da kanuni bir yükümlülüğün varlığı halinde kişisel verileriniz, bu süreler boyunca ve bu yükümlülükler ya da haller ortadan kalkana kadar saklanacak ve sonrasında yukarıda yer verilen işlemlere tabi tutulacaktır.

E.  Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, başvurunuz sırasında bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden bilgi@paratika.com.tr adresine e-posta göndererek ya da web sitemizde yer alan iletişim sekmesinde güncel olarak ulaşabileceğiniz adresimize fiziken getirerek ya da kimliğiniz teyit edilmiş bir hazır olmayanlar arası yöntem ile (noter) talep edeceğiniz yere yanıtları tarafımızca gönderilmek üzere Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Çerez Politikası

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerez Nedir Ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek ve İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Otantikasyon Çerezleri: Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Analitik Çerezler: Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize websitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.