Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Paratika, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu ürün ve hizmetlerine ilişkin faaliyetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi; müşteri ve paydaşlarına değer sağlayan ürün ve hizmetlerinin devamlılığı için, iş süreçlerinin ve operasyonlarının sürekliliğini tehdit eden riskleri erken teşhis etmeyi ve karşı önlem geliştirmeyi; tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olması hedefi, entegre ve dinamik iş stratejisi bilgi varlıklarının güvenliğini ve sürekliliğini sürdürmeyi ilke edinir.

Bu bağlamda Paratika, iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgi güvenliği ve iş sürekliliği sayesinde daha kontrollü bir yapı kurmayı hedeflemektedir.  Paratika, bilgi güvenliğinin yönetilmesi için ISO/IEC 27001 (Bilgi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemi – Gereksinimler) uluslararası standardını seçmiştir. Bu seçime ek olarak seçilen ve uygulanan kontroller bu standardı destekleyen ISO/IEC 27002’ye paralellik göstermektedir. İş sürekliliğinin yönetilmesi için ISO 22301 (Güvenlik ve dayanıklılık – İş süreklilik yönetim sistemleri – Gereksinimler) standardı seçilmiştir.

Paratika Üst Yönetimi, bilgi güvenliğinin ve iş sürekliliğinin ilgili mevzuatlara ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, işletimi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve sürekli iyileştirilmesi için gerekenin yapılacağını taahhüt eder.